TV "Telemark"

  • TV čas

    ajSrednja škola „Dragačevo” je jedna od onih škola koje veliku pažnju posvećuju  medijskoj promociji dobrih primera obrazovnovaspitne prakse, od uspešne saradnje sa lokalnom zajednicom, naročito u pogledu ostvarivanja praktične nastave i obezbeđivanja stipendija za učenike (što je dovelo i do otvaranja novog obrazovnog profila u okviru reforme srednjeg stručnog obrazovanja), do promocije đačkog preduzetništva i izuzetnih postignuća učenika i nastavnika, naročito putem kontinuiranog ažuriranja školskog sajta, ali i objavljivanjem školskog lista „Dvogled”. Želeći da zadrže učenike u Guči i Lučanima, rukovodeći kadar godinama unazad uspešno promoviše školu, i u osnovnim školama na teritoriji opštine Lučani, ali i na regionalnim televizijama.