Udžbenici

  • Upustvo za izbor udžbenika za osnovce

    Logo udzbeniciU toku je postupak izbora udžbenika za naredne tri školske godine, odnosno za školske 2016/2017,  2017/2018. i  2018/2019. godinu, u osnovnim školama Republike Srbije. Izbor udžbenika realizuje se u skladu sa članom 33. i 34. novog Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS“ broj 68/15).

    Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja objavilo je, na osnovu javnog poziva, Listu odobrenih udžbenika. Lista odobrenih udžbenika sadrži podatke o svim udžbeničkim kompletima za svaki predmet. U Listi se za svaku udžbeničku jedinicu navedeni obim izražen u broju strana i maloprodajna cena. Lista odobrenih udžbenika dostavlјena je svakoj osnovnoj školi, a dostupna je i na internet stanicama: