ктм новиSavetovanje za direktore i pomoćnike direktora

U okviru Godišnjeg plana rada savetnika – spoljnih saradnika Školske uprave u Čačku, planirano je da Katarina Dunjić Mandić održi savetovanje za direktore i pomoćnike direktora (i manji broj nastavnika, ukoliko su direktori i pomoćnici direktora sprečeni da prisustvuju) na temu Kriterijumi ocenjivanja. 

Maksimalan broj učesnika po ustanovi je dva (direktor i pomoćnik direktora ili direktor i jedan nastavnik). 

Savetovanje će biti održano 9. marta 2023. godine u 11 sati u Centru za stručno usavršavanje u Čačku. Link za prijavljivanje učesnika prosleđen je na školske mejlove.