Japan donacija 2017 0U ambasadi Japana, 28. februara 2017. godine, održana je ceremonija potpisivanja ugovora u okviru Programa donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS projekti).

Vlada Japana obezbediće 435.433 evra za projekte osam lokalnih samouprava iz Srbije.

Jedan od tih projekata je i projekat obnove Osnovne škole „Stepa Stepanović“ iz Gornje Gorevnice. Vrednost projekta rekonstrukcije krova i oštećenih plafona u školi je 72.990 evra, što je i najviši iznos koji je ove godine izdvojen iz ovog programa donacija.

Ceremoniji potpisivanja ugovora sa Njegovom ekselencijom g. Đuići Tahakarom su, osim direktorke OŠ „Stepa Stepanović“ iz Gornje Gorevnice, gđe Lele Đačić, prisustvovali g. Rade Đirković, predsednik školskog odbora, gđa Biljana Milošević, član školskog odbora i predstavnik kolektiva, kao i g. Nemanja Trnavac, član Gradskog veća.

POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva i predviđene su kao jednokratna, nepovratna pomoć. Njihovi potencijalni korisnici su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne i lokalne NVO, kao i lokalni organi vlasti koji za ova sredstva mogu aplicirati samo kao direktni korisnici.

Ukupan iznos japanske pomoći kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) u Srbiji od 1999 godine je oko 10 miliona evra.

sajt grada Čačka