mpntrU cilju ostvarivanja prava učenika na obrazovanje, u Ministarstvu prosvete, nauke i tehniloškog razvoja pripremljen je operativni plan za nastavak rada škola u otežanim uslovima. Ovaj plan uvažava veliki broj različitih programa nastave i učenja u svim razredima osnovne i srednje škole, te ima fokus na organizovanom učenju na daljinu koje doprinosi realizaciji programskih sadržaja opšteobrazovnih predmeta i stručnih predmetima sa najvećim fondom časova .
Raspored emitovanja obrazovnih sadržaja putem LINKA.
. Ministarstvo predviđa i podržava realizaciju obrazovno-vaspitnih aktivnosti kroz različite kanale i oblike komunikacije:
  • emitovanjem posebno pripremljenih i adaptiranih obrazovnih sadržaja za učenike osnovnih škola na trećem programu RTS-a;
  • uspostavljanjem repozitorijuma obrazovnih video-sadržaja za učenike srednjih škola na platformi RTS Planeta;
  • uspostavljanjem nacionalne platformi za onlajn učenje Moja škola;
  • stavljanjem na raspolaganje seta alata za onlajn komunikaciju učenika i nastavnika;
  • stvaranjem uslova za digitalnu solidarnost – deljenje autorskih nastavnih materijala među praktičarima.
Ovo veb-mesto ustanovljeno je sa namerom da pruži podršku učenicima, nastavnicima i roditeljima i doprinese prevazilaženju trenutne krizne situacije. Ovde vas očekuju pravovremene informacije o rasporedu emitovanja obrazovnih sadržaja i drugim relevantnim inicijativama koje doprinose ostvarivanju predviđenih ishoda nastave i učenja.
Raspored emitovanja obrazovnih sadržaja putem LINKA.
Izvor: MPNTR