112Dan Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ u Čačku je 20.novembar, Svetski dan deteta. U periodu od 15.do 19.novembra ustanova je različitim aktivnostima u svakom vrtiću obeležila osam godina postojanja. FILM snimljen za ovu priliku najbolje opisije život u vrtiću.

Uspešna realizacija i učešće stručnih radnika u pilotiranju novih osnova programa od 2016. do 2018.godine, donela je priznanje u vidu Svetosavske nagrade 2019.godine Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za profesinalni rad i zalaganje u građenju kvalitetne i inspirativne prakse u objektima ustanove "Moje detinjstvo".
Rešenjem Ministra prosvete, vrtić Mladost je postao vrtić klaster, centar horizontalnog učenja praktičara, zajedničkog učenja modelovanjem. To znači da će u toku jednodnevne stručne posete vaspitači, medicinske sestre vaspitači i stručni saradnici iz naše zemlje, učiti od vaspitača, medicinskih sestara u vrtiću Mladost i stručnih saradnika ove ustanove. 
 
113Suzana Simeunović, direktorka ustanove ističe: 
 
"Pošto ćemo  biti model za kolege u predškolskim ustanovama, jako je važna podrška grada koju smo dobili u rekonstrukciji ovog vrtića  ali i ulaganja koja su usledila nakon toga. Bez toga, ovaj vrtić ne bi izgledao ovako danas. Grad je u toku ove godine uložio 8.500.000,00 dinara za rekonstrukciju podova, unutrašnje stolarije, zamanu elektro instalacija, krečenje objekta. U toku ove godine obnovljen je nameštaj u vrtiću i opremljeni prostori. 
U programu „Godine uzleta“ se daje posebna važnost fizičkoj sredini u kojoj borave deca (pošto roditelji rade, to je obično  oko 10 sati dnevno). To znači da deca ne uče samo u dečijoj sobi, već je važno da na svakom koraku kada dođu u vrtić imaju priliku da istražuju, ispituju, uče, da se pitaju, druže sa drugarima (ne samo sa svojim vršnjacima već i sa drugarima iz celog vrtića).
 
A to su: prostor hodnika, prostor garderobe, prostor ispod stepeništa, dvorište. Svi ovi prostori treba da budu u funkciji igre, istraživanja i učenja dece. Opremljeni su prirodnim, struktuiranim, nestruktuiranim materijalima, realnim predmetima, koji podržavaju kreativnost, istraživanje, radoznalost, otvorenost.  Kako smo opremili i struktuirali prostor vrtića „Mladost“, predstavili smo „Turom kroz vrtić“ gradonačelniku, njegovim saradnicima, predstavnicima Školske uprave, prosvetne inspekcije, našim kolegama.  
 
Kada deca sa roditeljima dođu vrtić, treba da se osećaju dobrodošli. Zato je važno da postoji prostor za porodicu, gde će moći da sačekaju svoje dete, da pročitaju preporučenu stručnu literaturu, da se informišu na panou o dešavanjima i događajima u našoj zajednici. 
 
Program koji vaspitači razvijaju u ovakvom prostoru, daje prilike i mogućnosti  deci da budu srećna, da se osećaju zadovoljno, ostvareno i prihvaćeno, da grade odnose poverenja i uvažavanja, bliskosti i prijateljstva. 
 
Osim prostora vrtića i partnerstva sa porodicom, posebno mesto zauzima povezanost sa lokalnom zajednicom. Vrtić nije i ne treba da bude jedino mesto učenja dece. To su sva mesta u našem okruženju i svi odrasli koji su važni za dečije istraživanje i saznavanje novog. 
 
Prezentovali smo FILM koji se bavi značajem povezanosti vrtića sa lokalnom zajednicom. Ovim putem smo želili da se zahvalimo svim našim saradnicima u javnim ustanovama, preduzećima, institucijama sa kojima tokom godine sarađujemo a koje iz aktuelnih razloga nismo mogli pozvati da zajedno obeležimo Dan ustanove".