dan školeZaposleni u „Osnovnoj školi za obrazovanje odraslihˮ obeležili su 1. 2. 2022. godine Dan škole.
Direktor škole Snežana Кujundžić istakla je značaj funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO), koje se realizuje u tri ciklusa: 
 osnovno opismenjavanje i sticanje funkcionalne pismenosti;
 sticanje osnovnog obrazovanja i bazičnih intelektualnih i socijalnih kompetencija koje omogućavaju socijalnu integraciju, učenje i tranziciju ka tržištu rada;
 sticanje osnovnog opšteg obrazovanja i stručnih kompetencija koje omogućavaju zaposlenje, kao i pristup tržištu rada.
Povodom Dana škole, direktorka je istakla da škola,pored tradicionalnog koncepta funkcionalnog obrazovanja odraslih, otvara svoja vrata i za međunarodnu saradnju. „Osnovna škola za obrazovanje odraslihˮ je uspostavila partnerstvo sa školama za obrazovanje odraslih u Sloveniji i Španiji u realizaciji projekata mobilnosti. 
U potpisu:  Кolektiv „Osnovne škole za obrazovanje odraslihˮ