Prof. dr Svetislav Marković pokrenuo je inicijativu za pripremanje i štampanje Leksikona đačkih listova Moravičkog okruga, koju Školska uprava Čačak, inicijator  Smotre školskog izdavaštva, rado podržava (uz saradnike iz drugih ustanova). Molimo vas da, ukoliko već niste, što pre popunite upitnik i prosledite nam ga u elektronskoj formi sa jednom ili dve fotografije naslovnih stranica. Napominjemo da će ovaj leksikon obuhvatiti i listove koji se više ne izdaju, pa čak i one koji su rukom pisani ili kucani na mašinama i umnožavani.

Leksikon će biti onoliko informativan, precizan i dobar koliko se vi budete uključili u njegovu izradu! Nadamo se da hoćete, jer je ideja vrlo zanimljiva i korisna.

Formu upitnika preuzmite ovde.