Capture 1Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja upućuje poziv svim licima sa odgovarajućim obrazovanjem i kompetencijama, zainteresovanim da kao voditelji realizuju program stručnog usavršavanja za dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija, opisanih u dokumentu Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba.

Izabrani kandidati (maksimalno 75 voditelja) biće članovi voditeljskog tima.


Linkovi za preuzimanje teksta poziva i formulara:


Tekst javnog poziva
Prijavni formular
Si-vi (CV Europass)


Rok za podnošenje prijave sa pratećom dokumentacijom je 5. jun 2017. godine.

MPNTR