vuk loznicaOgranak Vukove zadužbine Gimnazije „Vuk Karadžić” Loznica i Centar za kulturu„Vuk Karadžić” u  Loznici raspisuju
 XVII NAGRADNI КONКURS POD NAZIVOM  „VUКOVO ZVONO” za ciklus pesama i kratku priču, kao i anegdotu iz narodnog života.
 Pravo učešća na konkursu imaju učenici srednjih škola i sedmog i osmog razreda osnovne škole sa celog srpskog govornog područja.
Radove kucane u tri primerka slati do 10. maja 2019. godine na adresu: Gimnazija „Vuk Кaradžić”, Gimnazijska br. 5, 15 300 Loznica.
(Potencijalnim autorima i zapisivačima preporučujemo da obrate pažnju na književno teorijske odrednice: ciklus, kratka priča, anegdota).
Nagađeni učenici pročitaće radove i primiti nagrade na posebnoj književnoj večeri posvećenoj literarnom stvaralaštvu mladih, koje će, u dane Đačkog Vukovog sabora, biti održano u Gimnaziji.