magijaKONKURS ZA IZBOR NAJBOLJIH PRIMERA NASTAVE NA DALJINU

Obaveštavamo vas da su NALED i Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva „Connecting“ u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i Republičkim sekretarijatom za javne politike, a uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), raspisali Кonkurs za izbor najboljih primera nastave na daljinu pod nazivom „Magija je u rukama nastavnika".

 Nadamo se da će nastavnici biti motivisani da učestvuju na konkursu, jer je period nastave na daljinu pokazao da postoje i da se primenjuju brojna inovativna i kreativna rešenja za osiguranje kvaliteta nastave.