U periodu 29-30. aprila 2013. godine, u Banji Vrujci će se održati međunarodna smotra dečjeg stvaralaštva - 9. Dečji vaskršnji sabor, u organizaciji UG „KREATIVA-KREATIVNO OBRAZOVANJE“. Organizator je u okviru programa raspisao nagradni konkurs za najbolji film, pozorišni komad, poetski, prozni i likovni rad. Sam filmski konkurs je tematski koncipiran i svi radovi imaju isti naziv „Moj komadić zavičaja“. Pravo učešća imaju sva deca, uzrasta od 6 do 15 godina.

OŠ „Ivo Andrić“ u Pranjanima se na konkurs prijavila sa filmom, koji govori o velikom drvenom krstu, postavljenom na brdu iznad sela Bogdanice. Autori filma su četvoro učenika (Sanja Marković i Milica Stjepanović iz petog i Milenko Divnić i Marija Stjepanović iz sedmog razreda), zajedno sa nastavnicima-mentorima Zoranom Lekićom i Đurom Ceranićom. Sama ideja o tematici, kao i kasnija razrada scenarija predstavlja delo pomenutih učenika. Uloga mentora se svodila na vođenje dece kroz kompletan proces izrade filma, uključujući i montažu. Ovakav način rada stavlja u prvi plan praktične i kreativne metode učenja. Deca se iz uloge pasivnih učesnika u nastavnom procesu, dovode u lidersku poziciju aktivnih stvaraoca. Osim toga oni na jedan sasvim nov i inovativan način promovišu svoj zavičaj i usvajaju znanja iz oblasti Informatike, Srpskog jezika, Istorije i Verske nastave. Film učenika i nastavnika OŠ“Ivo Andrić“ Pranjani - „Krst u Bogdanici", možeta da pogledate ovde.