Štampa
Pogodaka: 17948

Rukovodilac Školske uprave:
Slađana Parezanović

Prosvetni savetnik:
Danijela Kovačević Mikić

Prosvetni savetnik:
Rada Karanac

Savetnik za informatičke poslove
Milorad Slavković

Referent za stručno operativne poslove
Jelena Jovanović

Savetnik za materijalno-finansijske poslove