prevozPravilnik o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece (“Službeni glasnik RS”, broj 52/2019) stupio je na snagu 30. jula 2019. godine, a čija primena počinje od 1. septembra 2019. godine.

Pravilnik se primenjuje na organizoavni prevoz dece, odnosno prevoz maloletnih lica koji organizuju ustanove za obrazovanje i vaspitanje, kulturno-umetnička društva, sportski klubovi i sl., kao i organizovani prevoz učenika srednjih škola koja putuju u organizaciji tih škola, pri čemu se prevoze bez pratnje ili u pratnji nastavnika, trenera, roditelja ili slično.

Pravilnik možete da preuzmete OVDE.