mpntrNovi podzakonski akti: izmene kalendara, standardi kompetencija stručnih saradnika u predškolskoj ustanovi, izmene i dopune pravilnika u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju / Prosvetni glasnik broj 03/2021

IZMENE КALENDARA

 • PRAVILNIК o izmeni i dopuni Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2020/2021. godinu
 • PRAVILNIК o izmenama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu

PREDŠКOLSКO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

 • PRAVILNIК o standardima kompetencija za profesiju stručnog saradnika u predškolskoj ustanovi i njegovog profesionalnog razvoja

OSNOVNA ŠКOLA

 • PRAVILNIК o izmeni i dopunama Pravilnika o programu završnog ispita u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • PRAVILNIК o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi
 • PRAVILNIК o dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika koji izvode obrazovno-vaspitni rad iz izbornih predmeta u osnovnoj školi

GIMNAZIJA I SREDNJE STRUČNE ŠКOLE

 • PRAVILNIК o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja za gimnaziju
 • pRAVILNIК o dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Mašinstvo i obrada metala
 • PRAVILNIК o izmeni i dopunama Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Elektrotehnika
 • PRAVILNIК o dopuni Pravilnika o nastavnom planu i programu stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Saobraćaj
 • PRAVILNIК o dopuni Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja u području rada Geodezija i građevinarstvo
 • PRAVILNIК o dopunama Pravilnika o planu i programu nastave i učenja stručnih predmeta srednjeg stručnog obrazovanja u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane

Svi podzakonski akti dostupni su OVDE.