Štampa
Pogodaka: 1625

sg logo modifikovani Ukazujemo na izmene objavljene u  „Službenom glasniku RS" 24. maja 2021. godine.  Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS", 55/2013, 101/2017, 27/2018 - dr. zakon, 6/2020 i 52/2021) definiše 12 međupredmetnih kompetencija za kraj srednjeg stručnog obrazovanja: 

 Međupredmetne kompetencije za kraj srednjeg obrazovanja /  Član 2a

Međupredmetne kompetencije zasnivaju se na ključnim kompetencijama.

Međupredmetne kompetencije čije ishode je potrebno ostvariti na osnovnom nivou na kraju srednjeg obrazovanja su:

- kompetencije za celoživotno učenje;

- komunikacije;

- rad s podacima i informacijama;

- digitalna kompetencija;

- rešavanje problema;

- saradnja;

- odgovorno učešće u demokratskom društvu;

- odgovoran odnos prema zdravlju;

- odgovoran odnos prema okolini;

- estetička kompetencija;

- preduzimljivost;

- orijentacija ka preduzetništvu.

Preuzmite Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju OVDE.