Ovim Pravilnikom propisuju se bliža uputstva za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan (IOP), njegovu primenu i vrednovanje u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi, s ciljem postizanja optimalnog uključivanja deteta i učenika u redovan obrazovno-vaspitni rad i njegovo napredovanje i osamostaljivanje u vršnjačkom kolektivu, kao i za IOP za učenike sa izuzetnim sposobnostima. Uz Pravilnik su objavljeni i Obrasci o IOP-u.