osi mladic invalid kolica 300x176Projekat "Jedan dan u mojim cipelama" koji je Kancelarija za mlade Čačak realizovala u saradnji sa Udruženjem studenata sa hendikepom ima za cilj dopiranje do svesti što većeg broja ljudi o barijerama sa kojima se mladi sa hendikepom svakodnevno suočavaju.

Kako je to obavljati svakodnevne jutarnje radnje ne videvši ništa? Da li možete da zamislite da igrate bilo koju društvenu igru u potpunom mraku? Kakav može biti put od škole do kuće, oslanjajući se u potpunosti na osobu pored sebe, a ne na svoje čulo vida?


Mladi koji su bili deo ovog projekta su pre snimanja svake scene izneli svoja očekivanja, svoje potencijalne strahove, a izjava nakon snimljene scene nam govori da je njihovo razmišljanje o konkretnom ograničenju koje su imali tokom snimanja itekako promenjeno i da su socijalne barijere mladih sa hendikepom počeli mnogo "dublje" da sagledavaju.

Da li je bilo lako prići devojci, a nemati mogućnost izraziti se uopšte? Da li su se osećali prihvaćeno, sedeći u društvu, slušajući njihove razgovore i nemati mogućnost učestvovanja u istim? 

Upravo to što nije bilo nimalo lako je i doprinelo povećanju razumevanja i povećanju motivisanosti da se svest i kod drugih po ovom pitanju poveća. Neophodno je. Neophodno je razumeti da put od škole do kuće, koristeći štake ili kolica, nije nešto o čemu ne treba razmišljati, nije nešto što predstavlja deo svakodnevnice bez ograničenja. Ukoliko razumemo, bićemo u mogućnosti i da utičemo na prilagođavanje svakodnevnih aktivnosti onima kojima je to potrebno prilagoditi.

Svako od nas zaslužuje istu šansu na život, bez izuzetka.

Film pogledajte OVDE

tekst preuzet sa Facebook stranice Kancelarija za mlade Čačak