pareyanNedelja digitalnih veština (All Digital Week) sprovodi se širom Evrope od 2010. godine iusmerena je na unapređenje kompetencija građana da koriste digitalne tehnologije. Održava se od 19. do 25. marta.
Srbija učestvuje u kampanji već devetu godinu zaredom i zajedno sa partnerima kampanje kroz različite aktivnosti, podstiče digitalno uključivanje i digitalno osnaživanje građana.
 
Digitalna kompetencija jedna je od 8 ključnih kompetencija, prema preporuci Evropskog parlamenta, i odnosi se na poznavanje i efikasno korišćenje digitalnih tehnologija za informisanje, komunikaciju i rešavanje osnovnih problema u svim aspektima života, ali i kritički odnos prema njihovom značaju i uticaju. Učešće u društvu u digitalnom dobu zahteva kompetencije u vezi sa tehnologijama. Te kompetencije su u 21. veku potreba i zato ih danas doživljavamo kao životne veštine, poput pismenosti i računanja.
 
Nedelju digitalnh veština Gimnazija u Ivanjici obeležila je nizom predavanja i radionica.

logo sex zdravlje v2Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo pripremio je 20 kratkih TV formata edukativnog karaktera, sa sadržajima koji se odnose na unapređivanje reproduktivnog zdravlja mladih.

Ovaj serijal TV emisija pod nazivom "Ne žuri" dostupan je na sajtu www.nezuri.rs

Navedeni serijal je preporučen i od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Preporuka je da materijal u okviru posebnih vaspitnih programa koji se ostvaruju na nivou ustanove mogu da koriste nastavnici, učenici i njihovi roditelji.

natasa

Kako je verbalno nasilje postalo naša svakodnevica, istraživali su učenici Medicinske škole iz Čačka. Svoja zapažanja predočili su na tribini, zajedno sa svojom profesorkom Natašom Vasiljević.

Svi se možemo naći na meti ili biti deo verbalnog nasilja. Najčešće primere susrećemo svakodnevno, psovke, ogovaranja, komentare na račun izgleda, težine karakterističnih pokreta…

 – Želeli smo da se suočimo sa verbalnim nasiljem, da postanemo svesni kakve mentalne slike u nama izazivaju teške reči, da preispitamo sebe i tako osvešćeni uspostavimo kontrolu i pronađemo odgovor u tim situacijama. Primeri koje su učenici su navodili su tipični, razmatrali su i mehanizme reagovanja zbog ismevanja, ruganja, omalovažavanja… – navela je Nataša Vasiljević, profesorka filozofije i medicinske etike.