ma nisdPovodom Saopštenja INCEST TRAUMA CENTRA da su Obrazovni paketi za učenje o temi seksualnog nasilja svojina tog centra i da se ne mogu revidirati, a da se ne povrede njihova autorska prava, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je odluku da te Obrazovne pakete u potpunosti povuče iz upotrebe.

tehnička 3

Vršnjačko nasilje, netolerancija i diskriminacija u školama i van njih je problem sa kojim se udruženo moraju boriti država, obrazovne institucije i roditelji.

Rešavanje ovih problema je jedan od najvećih izazova za obrazovne institucije 21. veka. 

U okviru projekta Užičkog centra za prava deteta "Jačanje uloge učenika i nastavnika u prevenciji diskriminacije i promociji interkulturalnih vrednosti u školama", pokrenuta je aktivnosti pod nazivom "Upoznajmo bolje jedni druge".

Plakat Nasilje 1Na Velikoj sceni čačanskog Doma kulture u Čačaku, u ponedeljak, 3. aprila 2017. godine (od 12,oo i od 14,oo časova) će biti izvedena pozorišna predstava NASILjE, dramaturga Dimitrija Kokanova, u režiji Kokana Mladenovića i produkciji beogradskog Pozorišta DADOV.

Reč je o predstavi koja tretira problematiku vršnjaškog nasilja i netolerancije i doprinosi podizanju svesti o fenomenu nasilja, promovišući zdrave stilove života i afirmišući kulturu tolerancije i nenasilja.

Kao takva, predstava NASILjE namenjena učenicima srednjih škola i učenicima sedmog i osmog razreda osnovnih škola.