20170309 1018480

U sklopu mera koje se preduzimaju radi ostvarivanja bezbednosti dece/učenika u obrazovno-vaspitnim ustanovama, Školska uprava Čačak u saradnji sa Policijskom upravom Čačak 9. marta 2017. godine, u prostorija Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Čačku je organizovala sastanak o bezbednosti i prevenciji nasilja.

Na sastanku se diskutovalo o sledećim temama:

gsMeđunarodni dan bezbednog interneta obeležava se širom sveta svake godine u februaru. OŠ "Sreten Lazarević" u Prilikama je  prepoznala ovaj problem kao važan i zato se posvetila njegovom rešavanju na veoma odgovoran način.

Članovi Tima za zaštitu učenika od nasilja, nastavnik TIO i informatike i računarstva i pedagog škole su 22. februara 2017. godine održali predavanje na temu bezbednog korišćenja interneta za učenike petog, šestog i sedmog razreda osnovne škole.

rodno nasiljeUvažavajući podatke koje iz različitih stranih i domaćih istraživanja koji govore da, na svim ispitivanim uzrastima, dečaci znatno češće ispoljavaju ponovljeno nasilje nad devojčicama, kao i da devojčice gotovo na svim uzrastima trpe duplo više seksualnog uznemiravanja, od izuzetnog značaja bilo je uvođenje teme prevencije rodno zasnovanog nasilja u obrazovni sistem.

U okviru aktivnosti na zaštiti dece i učenika od seksualnog nasilja i uznemiravanja, Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije, sprovodila je u saradnji sa UNICEF-om projekat „Prevencija rodno zasnovanog nasilja“. koji je implementiran u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji a finansiran sredstvima UN TRUST FUND-a iz programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“ koji sprovode UNICEF, UN WOMEN, UNDP.