plakat stop nasiljuVršnjački tim Tehničke škole Požega zajedno sa profesorkama Snežanom Stamatović i Nadom Vasiljević napravili su zanimljiv eksperiment vezan za nasilje! Naime napravili su anketu na pitanje: Da li biste reagovali na nasilje kada bi ste primetili na ulici? Odgovori su teoretski bili očekivani!!! Ali u praksi... POGLEDAJTE OVDE SPOT/FILM.