trgoPovodom 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, u organizaciji MUP-a Čačak i Crvenog krsta Gornji Milanovac, juče je u Gimnaziji „Takovski ustanak“ učenicima I razreda održano predavanje na temu „Borba protiv trgovine ljudima“.

Po rečima Slobodana Tanaskovića, inspektor odseka za strance, suzbijanje ilegalne migracije i trgovine ljudima iz MUP-a Čačak, zahvaljujući prevenciji koja se vrši tokom čitave godine, u ovoj godini na teritoriji Moravičkog okruga, broj žrtava trgovine ljudima je manji.

- Što se tiče teritorije Republike Srbije broj žrtava je veliki u većim gradovima, a to se vezuje za blizinu velikih saobraćajnica i auto puta. Trenutno je pored trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije, zabeležen i visok nivo trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije - rekao je Tanasković.

trgmilanPo njegovim rečima ovaj oblik kriminala je sve kompleksniji tako da se javljaju novi oblici eksploatacije.

- Mi nemamo tako visok stepen trgovine ljudima u cilju prinudnog braka, ali beležimo jedan novi oblik eksploatacije na teritoriji bivše Jugoslavije, a to je vikend turizam. Žrtva se radi eksploatacije prebacuje na vikend u neku državu nakon čega se vraća na svoju teritoriju,- kaže inspektor Slobodan Tanasković.

Problem predstavlja i identifikacija žrtava, te je tačan broj žrtava trgovine ljudima još uvek nepoznat. Tanasković tvrdi da poseban problem u identifikaciji žrtava su žene i kategorija trgovine ljudima u cilju seksualne eksploatacije.

- Teško je navesti žrtvu da priča o tome zato i postoje stručni timovi koji rade sa žrtvama jer ipak se ovde radi o velikoj traumi,- kaže naš sagovornik.

Organizacije specijalizovane za ovu problematiku i Crveni krst rade na skretanju pažnje društva na ovaj problem današnjice kako bi što više ljudi bilo upoznato sa njim, volonteri Crvenog krsta drže predavanja u školama i putem različitih uličnih manifestacija šire svest o trgovini ljudima.

Volonter i predavač Crvenog krsta, Naum Simonov rekao nam je ovom prilikom da njegovi vršnjaci ali i oni mlađi dobro reaguju na ovakva predavanja.

- Konkretno ovaj program Crvenog krsta je prilagođen i standardizovan po uzrasnim kategorijama, tako da ga i studenti ali i mlađi učenici jako dobro prihvataju s obzirom na ozbiljnost teme,- kaže Simonov.

trgovina deca

Istim povodom učenice osmog razreda OŠ Desanka Maksimović, Anđela Jontulović i Isidora Jocović, danas su svojim vršnjacima u holu ove škole održale prezentaciju na temu Prevencije trgovine ljudima.

- Sama prezentacija se odnosi i na prevenciju i na edukaciju učenika naše škole. Pre svega želimo da im prenesemo kako da prepoznaju signale trgovine ljudimo, što bi im pomoglo da spreče druge ali i sebe da postanu žrtve u lancu trgovine ljudima, - kaže nam Anđela Jontulović, dok Isidora dodaje,

- Ne prepoznaju svi znake u trgovini ljudima, zato se i trudimo da ovom prezentacijom što više njih bude svesno rizika trgovine ljudima, cilj nam je da što manje dece postanu žrtve ove vrste kriminala.

Kako nam same kažu nisu ni one bile svesne obima ovog problema dok se nisu ozbiljnije pozabavile ovom temom radi prezentacije, a iz svakodnevnog kontakta sa vršnjacima zaključuju da mladi zaista još uvek nisu dovoljno svesni ovog problema.

Evropski dan obeležava se 18. oktobra, dok se Svetski dan borbe protiv trgovine ljudima obeležava 30. jula. U našoj zemlji osim Crvenog krsta i Ministarstva Unutrašnjih Poslova, postoji više organizacija i strategija koje se bave suzbijanjem i prevencijom trgovine ljudima.

Procenjuje se da se danas u svetu neverovatnih 27 miliona ljudi drži, protiv njihove volje, u ropskom položaju – a to je više nego ikad do sada u istoriji ljudske vrste.

Prema podacima Ujedinjenih nacija 700.000 žena, dece i muškaraca svake godine postanu žrtve trgovine ludima, a ostvarena zarada se procenjuje na sedam do 60 milijardi dolara godišnje.

 

Tekst i fotografije preuzeti sa portala www. gminfo.rs