rodno nasiljeUvažavajući podatke koje iz različitih stranih i domaćih istraživanja koji govore da, na svim ispitivanim uzrastima, dečaci znatno češće ispoljavaju ponovljeno nasilje nad devojčicama, kao i da devojčice gotovo na svim uzrastima trpe duplo više seksualnog uznemiravanja, od izuzetnog značaja bilo je uvođenje teme prevencije rodno zasnovanog nasilja u obrazovni sistem.

U okviru aktivnosti na zaštiti dece i učenika od seksualnog nasilja i uznemiravanja, Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije, sprovodila je u saradnji sa UNICEF-om projekat „Prevencija rodno zasnovanog nasilja“. koji je implementiran u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji a finansiran sredstvima UN TRUST FUND-a iz programa „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama“ koji sprovode UNICEF, UN WOMEN, UNDP.

U okviru projekta sprovedeno je istraživanje učestalosti rodno zasnovanog nasilja u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Ukupno je 11.669 dečaka, 10.708 devojčica i 3258  nastavnika učestvovalo u istraživanju. Rezultati istraživanja publikovani su u okviru publikacije „Istraživanje rodno zasnovanog nasilja u školama u Srbiji“. Na osnovu dobijenih rezultata, planirane su i realizovane obuke i aktivnosti koje su zaposlenima u obrazovno vaspitnom sistemu pomogli da unaprede kompetencije i kapacitete škole kao celine za preventivni rad i odgovor na različite vrste nasilja.

Različitim obukama na temu roda, pola, nasilja zasnovanog na rodnim ulogama, kao i reagovanjem u situacijama rodno zasnovanog nasilja, obučeno je preko 1800 zaposlenih u obrazovno vaspitnim ustanovama, 5800 devojčica i 4900 dečaka.

PREUZMITE PUBLIKACIJE: Priručnik za rad sa mladima – CARE International, Istraživanje učestalosti rodno zasnovanog nasilja, Priručnik za prevenciju rodno zasnovanog nasilja u školama, Dodatno

Izvor: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja