diskriminacijaPravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti ("Sl. glasnik RS" broj 65/2018), možete da preuzmete pute LINKA

Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u u stanovi obrazovanja i  vaspitanja ("Sl.glasnik RS" broj 22/2016), preuzmite OVDE