ovaU okviru Dečije nedelje, u četvrtak 10.10. 2019. godine, održan je turnir u fudbalu za učenike prve i druge godine Tehničke škole u Ivanjici.
Cilj turnira je bio da se učenici upoznaju sa članovima Konvencije o pravima deteta, iako su srednjoškolci, još uvek nemaju 18 godina i ova prava važe za njih. Učestvovalo je pet ekipa.
Turnir je otvorila utakmica između dve ekipe učenika prve godine.
Kako je moto Dečije nedelje "Da pravo svako-dete uživa lako“, organizatori su pronašli način da povežu fudbal i dečija prava.
ova istoNa kraju svake utakmice učenici su sabirali golove, ali i pravili kombinaciju od broja golova. Na primer: "Na kraju prve utakmice rezultat je bio 3:0, što nam je dalo brojeve 3 i 30. Učenici su brojeve beležili na hamer, a pored upisivali član Konvencije o pravima deteta koji odgovara tom rednom broju. Sve članove dobijene brojevima, pročitali smo i kratko prodiskutovali o njima. Na kraju turnira dobili smo pobednika i izrađen pano, koji su učenici kasnije okačili u hodnik škole kako bi se sa pravima upoznali i ostali učenici. Zadovoljni su otišli sa turnira, jer je organizacija bila drugačija nego do sada, njima zanimljivija. Jedan od učenika je predložio da na sličan način obeležimo predstojeći Dan tolerancije, ali da se uključi veći broj učenika. Svi smo se saglasili da bi ovo bio jedan od načina da povećamo toleranciju, a smanjimo vršnjačko nasilje",  ističe nastavnica fizičkog vaspitanja Jasmina Mićić.