pravilniciPravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, objavljen je 31. jula 2020 godine ("Službeni glasnik RS", br. 46 od 26. juna 2019, 104 od 31. jula 2020) i primenjivaće se počev od školske 2020/2021. godine.