cuvam teObaveštavamo vas da Nacionalna platforma „Čuvam te”, koja predstavlja prvu nacionalnu platformu za prevenciju i zaštitu od nasilja u školama u Srbiji, počinje sa radom.  
         Pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i Кabineta premijerke, Nacionalna platforma  „Čuvam te” omogućiće sinergiju delovanja resora Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvo zdravlja, sindikalnih organizacija koje predstavljaju prosvetne radnike i organizacija civilnog društva. Nacionalna platforma ima za cilj koordiniciju i jačanje intersektorske saradnje svih nadležnih institucija u borbi protiv nasilja. Pored vršnjačkog nasilja koje je u fokusu ove platforme, ona predstavlja i alat koji će nam pomoći u borbi protiv nasilja prema svim zaposlenima u ustanovama obrazovanja i vaspitanja širom Srbije.
          Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je kontinuirano učestvovalo u procesu izrade platforme i kreiranju sadržaja platforme - informativnog materijala, obuka za učenike, roditelje, zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja. Na Nacionalnoj platformi „Čuvam te“ nalaze se i segmenti koje se odnose na informisanje i edukaciju. U okviru segmenta informisanja mogu se pronaći informacije o oblicima nasilja, prepoznavanju i postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u skladu sa zvaničnim procedurama nadležnih resora. Na platformi će se kontinuirano objavljivati edukativni materijali iz oblasti prevencije i zaštite od nasilja, koje će pripremati saradnici nadležnih ministarstava. Edukativni sadržaji su namenjeni svim roditeljima, nastavnicima i učenicima, dok će učenici srednjih škola samostalno pohađati obuke, učenici osnovnoškolskog uzrasta će obuke pohađati samostalno, ali uz prethodnu saglasnost roditelja ili staratelja, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.
             Treći deo platforme koji se odnosi na prijavljivanje nasilja je u procesu izrade, naknadno ćemo vas informisati o njegovom objavljivanju i puštanju u rad.
           U skladu sa prethodno navedenom, neophodno je da Nacionalnu platformu „Čuvam te“ i sadržaje koji čine njen deo (informisanje i edukaciju) koristite kao jedan od resursa/alata prilikom izrade godišnjih programa zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programa sprečavanja diskriminacije.
            Pravilnikom o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje propisane su mere i aktivnosti kojima se u ustanovi stvara sigurno i podsticajno okruženje, neguje atmosfera saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije. Sve ustanove obrazovanja i vaspitanja su u obavezi da sistematski i kontinuirano planiraju aktivnosti prevencije nasilja i diskriminacije u okviru programa zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programa sprečavanja diskriminacije. S tim u vezi, neophodno je da svoje zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, roditelje i učenike informišete o radu i ulozi Nacionalne platforme „Čuvam te“ i pozovete svoje zaposlene, roditelje i učenike da se informišu i pohađaju obuke koje su postavljene na platformu,  a da škole koriste postavljene edukativne materijale u radu sa učenicima i roditeljima.
             Zajedničkim delovanjem, posvećeno i kontinuirano možemo raditi na stvaranju bezbednog i podsticajnog okruženja za rast i razvoj svakog pojedinca školske zajednice.
            Nacionalnoj platformi „Čuvam te“ možete pristupiti na domenu: https://www.cuvamte.gov.rs/
Srdačno,   

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja