1633529654 img fd820568deb1ac51b30514edd0d80045 v 1U OŠ "Preljina" je nastavljeno organizovanje aktivnosti o deci i za decu, a u okviru Dečje nedelje. 

Učenici prvog razreda su organizovali radionicu "Dečija prava". Najmlađi učenici su rečima i crtežom pokazali šta oni žele od sveta odraslih.

Učenici drugog razreda su kroz radionicu "Igra boja" pokazali maštu, kreativnost  i vesele boje koje i treba da budu boje njihovog detinjstva.

Potom su svi učenici na temu "Šarene slike nasš skole" oslikali školsko dvorište. Poslali su poruke svetu odraslih šta oni žele. Jedna od poruka je bila "Deci treba ljubav". Ljubav je pokretač i temelj dečijeg sveta i zato, život ne sme stati.