imagesDanašnjim glasanjem (8.4.2013) u Parlamentu Republike Srbije usvojena je inicijativa Incest trauma centra - Beograd da seksualna trauma i bol kod deteta ne mogu zastariti.
Ovim je zakonodavac postao saveznik u oporavku deteta koje je preživelo seksualno nasilje. Zakonski je omogućeno da se seksualni delikt krivično procesuira kada osoba koja je preživela seksualno zlostavljanje u detinjstvu poseduje psihičku snagu i društvenu moć za sto ravnopravnije učešće u krivičnom postupku.

Inicijativu Incest Trauma Centra - Beograd je prepoznao Skupštinski Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, Ženska parlamentarna mreža, Skupštinski Odbor za prava deteta, poslaničke grupe u Skupštini RS i Vlada RS, što je rezultovalo usvajanjem Inicijative (redosled dat prema koracima zvanične procedure skupštinskog procesa).
Pored Velike Britanije, ovim Srbija postaje druga zemlja u Evropi u kojoj se prepoznaje da seksualna trauma kod deteta nema rok trajanja, da ostavlja dugotrajne efekte tokom života i da zahteva zakonsku mogućnost krivičnog postupka u trenutku kada se osoba koja je preživela seksualnu traumu oseća sposobnom da učestvuje u postupku.
Izmenom dosadasnje regulative da seksualni delikt ucinjen prema detetu zastareva šest godina nakon poslednjeg incidenta seksualnog zlostavljanja (nakon čega počinilac više ne može odgovarati za delo), zakonodavac je istovremeno uvecao mogućnost da počinilac bude sankcionisan time što tokom čitavog života može biti izveden pred sud za krivično delo učinjeno prema detetu. (dr Ljiljana Bogavac- Incest Trauma Centar Beograd )
Ovde možete da preuzmete brošuru: Inicijativa incest Trauma Centra - Beograd, za ukidanje zastarevanja seksualnih delikata nad decom.