mali princ naslovUgledni čas na temu "Mali princ“ iz srpskog jezika u korelaciji sa verskom nastavom, održan je 27. 12. 2016. godine u OŠ "Kralj Aleksandar I“ u G. Milanovcu. Obrađena je suština romana izražena u rečenici "Čovek samo srcem dobro vidi“.
 
Povezana sa suštinom hrišćanstva – ljubavlju, izraženom kroz Hristovu zapovest "Ljubi bližnjeg svog kao samog sebe.“ Učenici sedmog razreda su kroz priču o malom princu, ruži i lisici tragali za visokim moralnim vrednostima, suštinom prijateljstva, ljubavi, dobrote i lepote.
 
 
I ostvarili kroz glumu, priču, dijaloge, sastave na temu "Čovez samo srcem dobro vidi suština se neda očima sagledati“, kroz crteže na temu Mali princ.
 
U završnom delu časa publika daje svoje odgovore o smislu prijateljstva, poštovanja istinskih ljudskih vrednosti. Živu reč je pratila odgovarajuća video prezentacija. Učestvovali su učenici sedmog razreda uz prisustvo roditelja, kolega nastavnika, učitelja i stručnog saradnika.
Čas pripremili: Zdenka Tadić profesor srpskog jezika i Dušica Lomović profesor verske nastave.
 
Fotografije možete da preuzmete OVDE.
Snimak sa časa putem ovog LINKA.