milićevci 8U OŠ “Stepa Stepanović“ u Gornjoj Gorevnici u izdvojenom odeljenju Milićevci, u četvrtak, 27. 4. 2017. godine realizovan je tematski dan „Proleće“ .

Cilj organizacije tematskog dana je da se deca iz matične škole i izdvojenog odeljenja bolje upoznaju, druže, sarađuju, aktivno uče, kao i razmena iskustava između učitelja.

Timskim radom učitelja ostvareni su planirani ciljevi i zadaci integrisane nastave. Organizatori i realizatori tematskog dana su učitelji iz IO Milićevaca Dušica Šošić i Milovan Stanisavnjević i učiteljica učenika 2. razreda iz matične škole Biljana Milošević, uz podršku i saglasnost roditelja i direktora škola.

Ovakav način rada pomaže učenicima da otkriju povezanost pojava u životu i da uoče da su mnogi sadržaji različitih nastavnih predmeta povezani i isprepletani, što omogućava primenu znanja iz jedne oblasti u drugoj-tj. funkcionalno znanje.

milićevci 2Cilj integrisanog tematskog dana je aktivno učenje i horizontalno i vertikalno povezivanje gradiva. Primenom različitih oblika i metoda rada razvija se kreativnost učenika i pozitivan odnos učenika prema sebi i drugima.

Tematski dan je počeo dočekom i dobrodošlicom domaćina. Kapiteni grupa su delili gostima prolećne bedževe sa sličicama cveta, bubamara, leptira, sunca i lopte i na taj način je izvršena podela učenika u pet jednakobrojnih grupa.

Posle kraćeg upoznavanja učenici su dobili zadatak da u školskom dvorištu uoče, zapišu, traže i stavljaju u korpice dokaze da je sada proleće.

Usledio je grupni rad u učionici gde su slučajnim izborom kapiteni grupa izvlačili iz čarobne kutije ponuđene oblasti izučavanja uz korišćenje odgovarajućeg prikupljenog i ponuđenog materijala u vidu zadataka i upustava za rad.

Učenici su aktivnim učenjem uz pomoć i podršku učitelja i prisutnih roditelja rešavali svoje prolećne zadatke iz: srpskog jezik, matematike, sveta oko nas, likovne i muzičke kulture.

Kroz aktivni grupni rad i prezentaciju, učenici su izrazili svoju kreativnost i maštovitost: pokretom, bojama, rečima i muzikom. Svoje veštine i takmičarski duh pokazali su u igri „Patkice u akciji“ na sportskom terenu.
milićevci 5Smatramo da smo ovakvim načinom rada i druženja, doprineli procesu socijalizacije učenika i razvijanju njihovog pravilnog odnosa prema prirodi.


Da smo ostvarili planirane ciljeve i zadatke i da su učenici uživali u učenju posmatranjem, slušanjem, istraživanjem i analiziranjem, svedoče pozitivne poruke i pozitivni utisci učenika i roditelja o organizovanom tematskom danu, što nas motiviše da i u daljem radu primenjujemo slične inovativne nastavne metode.


Marketing tim škole