preljinadddUčenici i nastavnici Osnovne škole u Preljini u okviru svojih mogućnosti ulažu velike napore da sačuvaju i unaprede svoju životnu i radnu okolinu. Neke od aktivnosti sprovode samostalno, a neke u saradnji sa nadležnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Zbog nedovoljne svesti mladih o značaju očuvanja životne sredine dolazimo u situaciju da oni ne brinu dovoljno o njoj. Nedovoljna svest o značaju očuvanja životne sredine najbolje se vidi po papirićima bačenim u školskom dvorištu, tome da veliki broj učenika roditelji dovoze automobilom u školu, da kod mladih nije formaran jasan stav o značaju očuvanja prirode.

Organizacija edukativnih ekoloških predavanja i učešće naša škole u Projekatu „Naše šume – naša briga“ podićiće svest mladih o značaju očuvanja životne sredine.

JKP ,,Gradsko zelenilo“ Čačak kao osnivač ,,Pokreta gorana“ je organizator svih akcija pošumljavanja, edukacije i ekoloških radionica u narednom periodu.

U ovoj ekološkoj radionici, u holu OŠ „Preljina“ održano je predavanje „Naše šume – naša briga “.Predavanje je održala prof. Neda Aćimović.

Smatramo da je ekologija veoma važna tema u procesu obrazovanja i vaspitanja, jer podstiče pravilno formiranje stavova učenika u odnosu na zaštitu sredine u kojoj živimo i radimo – tu škola uzima svoje učešće. Projektne aktivnosti imaju za cilj promovisanje pozitivnih društvenih vrednosti, samog ,,Pokreta gorana“ i njegovih ciljeva putem akcija, kampanja, medijskih nastupa, javnih događaja i aktivnosti na lokalnom i međunarodnom nivou.