ministarU okviru akcije „Sačuvajmo ćirilicu“ koju su pokrenuli učenici šestog razreda sa nastavnikom srpskog jezika, Monikom Ružić u Osnovnoj školi „Milan Blagojević“ u Lučanima, priređen je kratak program povodom dolaska ministra kulture, gospodina Vladana Vukosavljevića.

Ovom prilikom, ministar je podsetio da je potrebno da se borimo protiv vulgarnosti i sakaćenja jezika u svakodnevnom govoru koje sa sobom nose globalni trendovi industrije zabave.

– Da bi opstala na vetrometini istorijskih događaja, Srbija mora da ima čvrst oslonac u svojoj kulturi i u svom identitetu. Kada negujem kulturu i identitet, mi zapravo učvršćujemo temelje svoje snage i svoje spremnosti za brojne istorijske izazove –rekao je ministar i dodao – Svemu tome možemo se odupreti kulturom, identitetom, jezikom i pismom. Svaki napor usmeren u tom pravcu, jeste napor te vrste, nekom će nam biti zahvalne generacije koje će doći posle nas –poručio je Vukosavljević.

Učenici i nastavnici dobili su pohvale od strane ministra koji je istakao da će akcija od Ministarstva kulture i informisanja imati punu podršku.

Glavni nosioci aktivnosti u okviru akcije pripremili su kratak program kroz koji je predstavljeno šta je do sada ostvareno i kakvi su dalji planovi. Istaknuta je saradnja sa školama širom Srbije, sprovođenje anketa, izrada zvaničnih plakata, kaligrafskih radova, ćiriličnog ćilima i promocija knjige „Borba za ćirilicu i srpski jezik“ profesora Miloša Kovačevića koja je održana 19.3.2019. godine. U narednom periodu planira se saradnja sa profesorima Filološkog fakulteta u Beogradu, beseda Matije Bećkovića o ćirilici i izložba radova u Muzeju Dositeja i Vuka, kao i u Matici srpskoj.