rijalitiUčenici prve godine gimnazije su u utorak, 26. marta 2019. godine, pred svojim drugovima i nastavnicima predstavili rezultate projekta pod nazivom „Reci ne rijaliti programima“. To je bio  epilog istraživačkog rada koji je trajao celo prvo polugodište na časovima izbornih predmeta: Jezik, mediji i kultura i Pojedinac, grupa i društvo.

Od ove školske godine  reformom gimnazije uvedeni su izborni paketi, a učenici prvog razreda gimnazije izabrali su predmete Jezik, mediji i kultura i Pojedinac, grupa i društvo. Nastavnici Ana Dramlić i Mirjana Kern su na ovim časovima sa učenicima organizovali zajednički projekat, koji se bavio analizom televizijskih programa, društvenih mreža, ali i anketiranjem i intervjuisanjem  različitih kategorija sa ciljem da se ukaže na negativne posledice poplave rijaliti programa i da se promovišu pozitivni primeri.

6Takođe, cilj je bio i da se ponude alternative, kao i da se ukaže na činjenicu da svi imaju izbor.

Učenici su na ovom projektu upoznali tehnike istraživačkog rada, razvili saradnju, timski duh i došli do vrlo interesantnih rezultata. Sve to je predstavljeno učenicima naše škole, kao i zainteresovanim nastavnicima, u vidu tribine i preko prezentacije. Planirano je još nekoliko sličnih tribina, kojima bi bili obuhvaćeni svi učenici škole, ali i slične tribine u osnovnim školama u našoj opštini. Ovo je ujedno bio i dobar primer korelacije izbornih predmeta, ali i drugih predmeta u školi, kojima se ostvaruju međupredmetne kompetencije.

Mladima su ponuđeni i alternativni izbori i odlučeno je da se sa ovim aktivnostima nastavi, ne samo u drugom polugodištu, već i narednih školskih godina kroz rad na časovima izbornih predmeta. Cilj je da se  organizuju  različite kulturne manifestacije i humanitarni programi  u školi i van nje nasuprot rijaliti programima i sveopštem kiču koji nas okružuje. Ideja je i da se u organizaciju tih sadržaja uključi što više učenika i nastavnika. Na ovaj način pružamo svoj doprinos kulturi i dajmo pozitivan primer drugima.