latinica | ћирилица

17346 skolaPrema rešenju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđana Verbića, broj 611-00-00046/2015-15/18, od 29. januara 2015. godine, donetog na osnovu člana 23, stav 2. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS” br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i člana 14. Pravilnika o vrednovanju kvaliteta rada ustanova („Službeni glasnik RS” br. 9/12) imenovan je Tim za spoljašnje vrednovanje za Školsku upravu Čačak za 2015. godinu. Članovi Tima su:

 

  • Danijela Kovačević Mikić, prosvetni savetnik Školske uprave Čačak, rukovodilac Tima,
  • Milorad Krunić, prosvetni savetnik Školske uprave Čačak;
  • Nataša Simović, prosvetni savetnik Školske uprave Kraljevo;
  • Dragana Stojanović, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;
  • Gordana Čaprić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (rezerva).

Spoljašnje vrednovanje će se nastaviti prema Godišnjem planu rada Školske uprave Čačak, a na osnovu navedenog rešenja. Ustanove koje su u Godišnjem planu vrednovanja ŠU Čačak biće blagovremeno obaveštene o tome.