latinica | ћирилица

ministarstvo prosvete jpg 660x330Na osnovu člana 49. stav 10. i člana 173, a u vezi sa članom 10. tačka 2) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević doneo je  novi PRAVILNIK O STANDARDIMA KVALITETA RADA USTANOVE. Stupanjem na snagu ovog pravilnika, objavljenog 2. avgusta 2018. godine u „Službenom glasniku RS  - Prosvetnom glasniku" br. 14,  prestao je da važi Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove („Službeni glasnik RS” , br. 7/11 i 68/12).