Štampa
Pogodaka: 6983

izvestajКako se bliži kraj školske godine, želimo da vam ukažemo na ono što pri stručno-pedagoškom nadzoru često uočavamo da nedostaje, da biste blagovremeno predupredili greške. Važno je napomenuti da podaci iz izveštaja o radu škole ne služe samo timovima za spoljašnju evaluaciju, već i stručnim organima škole koji vrednuju kvalitet rada i preduzimaju mere za unapređivanje, odnosno obezbeđivanje kvaliteta rada. Takođe, izveštaj je jedan od ključnih dokumenata škole koji se koristi u svakom obliku stručno-pedagoškog nadzora (pojedinačnom, posebnom i opštem), te je važno da podaci koje tokom godine prikupljate budu sumirani i funkcionalno obrađeni. Da bi izveštaj o radu škole zaista i bio takav, neophodno je da se na nivou kolektiva ujednači način na koji zaposleni podnose individualne izveštaje o svom radu. Nadamo se da će vam u tome pomoći i naše sugestije.


1. Nije propisan obrazac izveštaja o radu zaposlenog (nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika), ali je poželjno da ustanova samostalno kreira obrazac koji bi važio za sve zaposlene, kako bi se podaci mogli lako sumirati i kako bi izveštaj bio pregledan i upotrebljiv za dalje korišćenje (stručnim organima ustanove, pojedincima, nadležnim organima).
2. Izveštaj o radu zaposlenog sastavni je deo portfolija profesionalnog razvoja, a primerak izveštaja se nalazi i u evidenciji stručnog veća u kojem je zaposleni angažovan.
3. Izveštaj o radu zaposlenog služi kao osnova za pisanje izveštaja o radu stručnog veća u kojem je zaposleni angažovan. Izveštaji o radu stručnih veća su osnova za pisanje izveštaja o radu ustanove i oni su navedeni kao obavezni prilozi (baš kao što su globalni planovi nastavnika i stručnih saradnika prilozi godišnjem planu rada ustanove).
4. Izveštaj o radu ustanove prati strukturu godišnjeg plana rada i sadrži konkretne podatke o realizaciji svih planiranih aktivnosti, kao i onih aktivnosti koje su naknadno aneksima ugrađene u godišnji plan rada. Za potrebe pisanja tog izveštaja neophodno je da se podaci prikupljaju od svih zaposlenih na isti način. Pri izradi obrasca za izveštavanje stoga treba da vodite računa o specifičnostima godišnjeg plana rada ustanove, što znači da svaka ustanova za sebe treba da kreira takav obrazac koji će omogućiti precizno izveštavanje po svim segmentima godišnjeg plana rada.
5. Izveštaj o radu zaposlenog (tzv. pojedinačni izveštaj) treba da sadrži podatke iz rešenja o četrdesetočasovnoj radnoj nedelji, kao i godišnjeg plana rada koji uključuje i plan stručnog usavršavanja zaposlenog u ustanovi i izvan nje. Stručni saradnici pišu izveštaj shodno propisanim oblastima rada svog radnog mesta

Izveštaj zaposlenog (pojedinačni izveštaj) treba da sadrži i sledeće podatke:

Zaposleni koji je stekao zvanje piše i poseban deo izveštaja o radu u zvanju, na osnovu rešenja direktora o radu u zvanju.
Sastavni deo izveštaja o radu jeste i zapažanje o kvalitetu realizacije godišnjeg plana rada (evaluacija, odnosno procena efikasnosti i efektivnosti).