latinica | ћирилица

ocenePosle prvog ciklusa spoljašnjeg vrednovanja, uočili smo da je neophodno da jedan od razvojnih prioriteta u školama Moravičkog okruga bude unapređivanje formativnog i sumativnog ocenjivanja, odnosno vrednovanja postignuća u funkciji daljeg napredovanja.
S tim u vezi, podsećamo vas da je neophodno da na početku školske godine stručna veća definišu КRITERIJUME FORMATIVNOG I SUMATIVNOG OCENJIVANJA.
Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju, u čl. 14, precizira:
„Кriterijumi ocenjivanja moraju biti usklađeni na nivou stručnog veća u okviru istog i/ili srodnih predmeta i usvojeni na pedagoškom kolegijumu. Ocenjivanje iz istog predmeta u jednoj školi izvodi se na osnovu istih ili uporedivih kriterijuma i instrumenata ocenjivanja.“
Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju, u čl. 17, samo navodi neophodnost postojanja kriterijuma, ali nije toliko precizan u instrukciji ko usvaja kriterijume kao što jeste Pravilnik o ocenjivanju učenika u srednjem obrazovanju i vaspitanju:


„Na početku školske godine učenici, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici obaveštavaju se o kriterijumima, načinu, postupku, dinamici, rasporedu ocenjivanja i doprinosu pojedinačnih ocena zaključnoj oceni iz svih obaveznih predmeta, izbornih programa i aktivnosti.”
Nije dobra praksa ukoliko se zaustavimo samo na pisanju kriterijuma ocenjivanja. Neophodno je da kriterijumi budu i „instrument” koji nastavnici koriste za učeničko samovrednovanje i međusobno (vršnjačko) vrednovanje. Кako da učenici samostalno procenjuju svoje napredovanje i, uz podršku nastavnika, postavljaju individualne ciljeve učenja ako nisu upoznati sa ishodima učenja, predmetnim i međupredmetnim kompetencijama i kriterijumima vrednovanja?
Proverite da li ste na nivou stručnog veća usaglasili tehnike i metode formativnog i sumativnog ocenjivanja po propisanim oblastima predmetaI Utvrdite na početku školske godine na koji način ćete u pedagoškoj evidenciji pokazati primenu raznovrsnih tehnika i metoda ocenjivanja, odnosno praćenja učeničkih postignuća!
Кriterijume ocenjivanja definišete na nivou stručnog veća (za svaki predmet i razred), na osnovu podzakonskih akata o nastavnom planu i programu, obrazovnim standardima i ocenjivanju. Uvažavanje različitih obrazovnovaspitnih potreba, interesovanja i mogućnosti učenika uslovljava kao nužnost savremenog obrazovnog sistema diferenciranje i individaulaizaciju nastave i učenja. Da bi i kriterijumi ocenjivanja potvrdili takvu praksu, neophodno je da nastavnici u izradi kriterijuma ocenjivanja i planiranju ishodovno orijentisane nastave koriste Blumovu taksonomiju.

 Želimo vam puno uspeha u radu!