latinica | ћирилица

zakoni i pravilniciPravilnik o resursnom centru, proistekao je iz čl.  54 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 

Ustanova može da stekne status resursnog centra (u daljem tekstu: resursni centar) za pružanje stručne podrške deci, učenicima i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, njihovim porodicama i drugim obrazovnim i vaspitnim ustanovama.

Resursni centar pruža i stručnu podršku prilikom izbora, primene i nabavke asistivne tehnologije u obrazovanju i vaspitanju i prati nove pravce razvoja podrške deci, učenicima i odraslima sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

Odluku o dodeli statusa resursnog centra donosi ministar.

Bliže uslove za sticanje statusa resursnog centra, organizovanja rada i prestanka važenja statusa propisuje ministar, uz saglasnost ministra nadležnog za poslove lokalne samouprave, ministra nadležnog za poslove zdravlja i ministra nadležnog za poslove socijalne zaštite.

Ovo pitanje bliže je regulisano Pravilnikom o resursnom centru koji je objavljen u "Službenom glasniku RS"  br. 89/2021. i koji je stupio na snagu 21. avgusta 2021. godine. Tekst Pravilnika možete preuzeti OVDE.