latinica | ћирилица

new ppt presentation 2Često nas pitate da li se pokazatelj kvaliteta:

3.2.8. Rezultati nacionalnih i međunarodnih testiranja koriste se funkcionalno za unapređivanje nastave i učenja

odnosi sam na PISA, TIMSS i druga ispitivanja.

(Proučite: OVDE.  Publikacije Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja preuzmite sa sledećeg linka: https://ceo.edu.rs/%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b5/)

Naš odgovor je da se svakako odnosi i na ta istraživanja (naročito u domenu funkcionalne primene znanja), ali da postoje i drugi izveštaji koji mogu da budu korisni u dostizanju željenog kvaliteta rada. Na primer, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja svake godine svakoj osnovnoj školi dostavlja Izveštaj o rezultatima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja.

 Iz tih izveštaja, škole dobijaju informacije o mnogo čemu, na primer:

- o tome da li su postignuća učenika ujednačenа na nivou odeljenja ili nisu,
-  koje oblasti su najslabije ostvarene,
- kakva je distribucija postignuća u odnosu na zaključne ocene u sedmom i osmom razredu i sl.
Na osnovu tih analiza, škole bi trebalo da koriguju svoje programe rada, naročito programe pripreme učenika za završni ispit, jer ako je iz godine u godinu neka oblast predmeta najslabije ostvarena, to treba da bude predmet istraživanja u školi (da li je potrebno programirati i planirati više časova obrade ili utvrđivanjа; da li se koriste rezultati inicijalnih procena za individualizaciju nastave; koje se inovativne metode, tehnike i oblici rada mogu primeniti radi postizanja veće uključenosti učenika u nastavni proces i  bolje motivisanosti učenika; na koji način se može postići veća individualizacija nastave i učenja; kako se mogu  korigovati globalni i operativni planova rada redovne nastave, ali i pripremne i dopunske nastave i dodatnog rada,  a da se oblast koja je najslabije ostvarena bolje savlada i sl.).
  Potom, stručna veća bi trebalo da se bave analizom kriterijuma ocenjivanja, ukoliko postoje devijacije u pogledu zaključnih ocena u sedmom i osmom razredu u odnosu na postignuća na završnom ispitu, ali i istraživanjem razloga zbog kojih postoji veća neujednačenost u pogledu postignuća učenika različitih odeljenja (struktura odeljenja, način rada, komunikacija, kompetencije nastavnika i potrebe za stručnim usavršavanjem)  i sl.

Kako ovogodišnji izveštaji o rezultatima završnog ispita imaju drugačiju metodologiju, prilagodili smo toj izmeni i naš stari instrument  za sumiranje postignuća, pa ga stoga ponovo objavljujemo. 

- Instrument za sumiranje postignuća / standard 3.1.