latinica | ћирилица

pestalociKao što smo u martu najavili, pripremljena je besplatna aplikacija za samovrednovanje kvaliteta rada škola: AS škola. Aplikacija je nastala u okviru projekta koji je realizovao Centar za interaktivnu pedagogiju u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Dečje fondacije Pestaloci.

LInk za pristup aplikaciji preuzmite ovde.  (Ukoliko ne možete da pristupite, isključite AD blokere.)

Pored aplikacije za škole, kreirani su dodatni instrumenti (upitnici i pitanja za fokus grupe), za roditelje i učenike, kako bi učestvovali u procesu samovrednovanja. Oni su dostupni na linku koji možete da preuzmete ovde. 

Takođe, Zavod je pripremio i novi Priručnik za samovrednovanje rada škola koji možete da preuzmete ovde. 

Sigurni smo da ćemo zajedno razviti kulturu samovrednovanja i unaprediti kvalitet rada u svim propisanim oblastima.