latinica | ћирилица

Презентације у вези са екстерном евалуацијом:

Гордана Чапрић

            Вредновање система образовања је кључни део успостављања и осигурања квалитета образовања. То је процес систематичног прикупљања доказа и података и њихове анализе, ради обезбеђивања квалитетног обрзовања. Постоје два главна приступа вредновању квалитета: екстерно (спољашње) и интерно вредновање (самовредновање).
Приоритет сваке државе у унапређивању система образовања јесте успостављање система екстерног вредновања стандардизованим поступцима, како би се пратила, развијала и унапређивала делотворност и ефикасност система. У свету, вредновање образовних установа врше министарства образовања. И код нас се континуирана контрола квалитета остварује стручно-педагошким надзором који врше просветни саветници. Екстерна евалуација у образовном систему Републике Србије предвиђена је Правилником о стручно-педагошком надзору, који у члану 3 дефинише кључне области, подручја вредновања, показатеље и нивое остварености квалитета рада установе.
(Преузето са сајта Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања)