latinica | ћирилица
Објављивањем Правилника у "Службеном гласнику РС" број 34,  18. априла 2012. године, и његовим ступањем на снагу,  престао је да важи Правилник о стручно-педагошком надзору из 2007. године. Правилник можете да преузмете са следецег линка.