latinica | ћирилица

При изради предшколског програма, припремног предшколског програма, годишњег плана рада и развојног плана, предшколске установе треба да као полазиште узму стандарде које је усвојио Национални просветни савет на 77. седници, одржаној 8. маја 2012. године и на 78. седници одржаној 29. маја 2012. године, а то су:
Стандарди услова за остваривање посебних порграма у области предшколског васпитања и образовања и
Стандарди квалитета рада предшколских установа.