latinica | ћирилица

zvkovMolimo stručnu javnost da se uključi u ovu važnu raspravu

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja poziva nastavnike, stručne saradnike i direktore osnovnih i srednjih škola, predstavnike stručnih društava, predstavnike akademskih i naučno-istraživačkih institucija, nevladinih organizacija, stručne javnosti, kao i druga zainteresovana lica da uzmu učešće u javnoj raspravi povodom predloga novih standarda postignuća učenika za kraj osnovne i za kraj srednje škole, kao i da dostave svoje predloge i sugestije.

sportSrpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta u saradnji sa EUPEA - European Physical Education Association uz pordršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja organizuje Evropski školski sportski dan / European School Sports Day (ESSD)
Evropski školski sportski dan (ESSD) je panevropska inicijativa čiji je glavni cilj promocija fizičke aktivnosti na međunarodnom nivou i uključivanje što većeg broja dece i maldih u proces fizičkog vežbanja. Prošle godine je preko 3.500.000 učenika učestvovalo je u preko 20000 škola širom Evrope. Učestvujte sa svojim  odeljenjem ili školom tako što ćete u toku dana primeniti 30 minuta bilo koje vrste fizičke aktivnosti na otvorenom primenjujući bezbedonosne mere u skladu  sa preporukama ministarstva i kriznog štaba.

edl 22Pozivamo vas da zajednički, četvrti put, sa Društvom za strane jezike i književnosti Srbije i Društvom školskih bibliotekara Srbije u školama obeležimo 26. septembar – Evropski dan jezikaEvropski dan jezika slavi višejezičnost, višekulturnost i interkulturnost, toleranciju, otvorenost, radoznalost i celoživotno učenje.
Na sajtovima oba Društva postavljene su objedinjene tabele sa prijavljenim primerima dobre prakse koje se svake godine bogate linkovima ka prilozima sprovedenih aktivnosti. Različite aktivnosti, projekti, uspešni učenički radovi,doprinose razmeni iskustava, umrežavanju nastavnika, bibliotekara i učenika, kao i proslavi humanističih vrednosti koje svi zajedno zastupamo.