latinica | ћирилица

logo sajma izdavastvaŠkolska uprava Čačak u saradnji sa školama Moravičkog okruga svake druge godine organizuje Sajam (pred)školskog izdavaštva, kao oblik stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove, budući da se iz školskih izdanja može steći uvid u kvalitet obrazovnovaspitne prakse u ustanovi (razvoj predmetnih i međupredmetnih kompetencija učenika, kvalitet školskog programa, prevencija nasilja, razvoj inkluzivne kulture, vannastavne aktivnosti, etos  i dr.).

Za takmičenje školskih listova uspostavljeni su kriterijumi vrednovanja, koje objavljujemo ponovo u ovom članku, a najviše se vrednuje sam sadržaj listova budući da sve ustanove nemaju jednake finansijske mogućnosti u pogledu tehničke opreme i kvaliteta štampe. Važno je da školski listovi ukazuju na učešće učenika u kreiranju uredničkog koncepta, da rubrike budu i obrazovnog i vaspitnog i informativnog i zabavnog karaktera, da se list odnosi na učenike svih razreda, odnosno svih obrazovnih profila, da tekstovi budu različitog žanra – osim raznovrsnih novinarskih tekstova (intervju, vest, reportaža i dr.), neophodno je da sadrže i umetničke tekstove.

sooŠkola za obrazovanje odraslih iz Čačka je u prethodnom periodu organizovala niz aktivnosti za unapređivanje kvaliteta rada nakon spoljašnjeg vrednovanja. Između ostalog, ozvaničen je (verifikovan) rad školske biblioteke i nastavnici su ostvarili intenzivniju saradnju sa ustanovama kulture i drugim ustanovama, centrima i udruženjima iz lokalne zajednice, radi unapređivanja stručnog usavršavanja zaposlenih, ali i radi boljeg informisanja javnosti o radu ove škole. Jedna od  aktivnosti iz razvojnog plana  ustanove organizovana je u ponedeljak, 20. januara 2020. godine, kao vid stručnog usavršavanja zaposlenih, ali i kao saradnja sa Ogrankom Vukove zadužbine u Čačku - Udruženjem „Čuvari dela Vuka Karadžića", koje u svom delokrugu rada ima  i stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju i predstavljanje zavičajne književnosti, odnosno nacionalnog kulturnog blaga. Akrivnost je podrazumevala promociju knjiga mr Grozdane Komadinić, koja je Ogranak osnovala na Savindan 1999. godine i rukovodila njegovim radom sve do upokojenja u februaru 2019. godine.

сликаŠkolska uprava Čačak čestita OŠ  „Milan Blagojević“ iz Lučana:

 

Osnovna škola „Milan Blagojević“ iz Lučana dobitnik je priznanja „Кulturni obrazac“ koje dodeljuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Priznanje se školi dodeljuje za doprinos razvoju kulture i kulturnog nasleđa kroz akciju „Sačuvajmo ćirilicu“.

Svečanoj dodeli prisustvovaće direktorka Škole, a priznanje će uručiti ministar kulture, gospodin Vladan Vukosavljević, 26. decembra 2019. godine u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu.