latinica | ћирилица

img 95fdf108963a3d4c9de357d25cb9f0de vU vreme priprema za početak nove školske godine pravi je trenutak da istaknemo i poneki od brojnih primera dobre prakse. Rukovodilac Školske uprave Čačak Slađana Parezanović imala je priliku da 15. juna 2022. godine u Domu kulture u Gornjem Milanovcu prisustvuje programu Azbuka moga kraja koji su za kraj četvrtog razreda, a u okviru nastavnog predmeta Projektna nastava, pripremili učenici i učitelji četvrtog razreda OŠ „Kralj Aleksandar I" iz Gornjeg Milanovca.. Prolazeći kroz azbuku, od slova A do slova Š, učenici su na zanimljiv način predstavili svoj kraj govoreći zainteresovanoj publici o znamenitostima, predelima i ljudima svoga zavičaja, kao što su, na primer, Dobrica Erić, Ljubica Obrenović, Jovan Žujović, ali i o lokalitetima: Brdo mira, Vraćevšnica, Lunjevica, Ždreban itd. 

rctRegionalni centar za talente Čačak predstavlja važan resurs lokalne zajednice za podršku učenicima sa izuzetnim sposobnostima, ali i razvoj profesionalnih kompetencija nastavnika i stručnih saradnika koje RCT angažuje u svojstvu mentora i vođa naučnih disciplina.

Postojeći okvir kvaliteta rada,definisan Pravilnikom o standardima kvaliteta rada, ističe i pokazatelje koji su u vezi sa pružanjem podrške učenicima izuzetnih sposobnosti: 

  • 4.1.5. U pružanju podrške učenicima škola preduzima različite aktivnosti u saradnji sa relevantnim institucijama i pojedincima.
  • 4.3.3. U školi se primenjuje individualizovani pristup/individualni obrazovni planovi za učenike iz osetljivih grupa i učenike sa izuzetnim sposobnostima.


комплетно спољни сараднициČlan 172 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja definiše zaduženja savetnika - spoljnih saradnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove, odnosno za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja posla. 
Na sajtu ŠU Čačak, u rubrici O nama / Zaposleni, možete da se informišete o tome ko su savetnici - spoljni saradnici MPNTR za Moravički okrug.