latinica | ћирилица

logo zavoda za zaštitu prirodeNataša Panić, rukovodilac Grupe za obrazovno-izdavačku delatnost i komunikacije Zavoda za zaštitu prirode Srbije, prosledila je obaveštenje o podršci učenju na daljinu, koje objavljujemo u celosti: 

Кako bismo nastavili saradnju sa školama i pomogli nastavnicima i učiteljima koji su pokazali veliku kreativnost i spremnost da kvalitetno organizuju nastavu na daljinu, Zavod za zaštitu prirode Srbije stavlja na raspolaganje saznanja i informacije o prirodi Srbije, koje su uobličene u formi filmova i video prezentacija za realizaciju tema iz predmeta: biologija, geografija, svet oko nas i čuvari prirode.

 

defektolozimaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Zajednicom škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pripremilo je bliža uputstva za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu sa učenicama sa smetnjama u razvoju (prosleđena elektronskom poštom).

Iz tih uputstava izdvajamo sledeće preporuke koje mogu da budu zanimljive i roditeljima / zakonskim zastupnicima:

Za izradu materijala defektolozi i nastavnici mogu naći preporuke u Priručniku Univerzalni dizajn za učenje (UDU):

alatiZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je otvorio novu stranicu sa predlozima i uputstvima za korišćenje alata za izvođenje obrazovnovaspitnog procesa učenjem na daljinu.

Stranicu otvorite ovde.