latinica | ћирилица

 

defektolozimaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Zajednicom škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom pripremilo je bliža uputstva za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada učenjem na daljinu sa učenicama sa smetnjama u razvoju (prosleđena elektronskom poštom).

Iz tih uputstava izdvajamo sledeće preporuke koje mogu da budu zanimljive i roditeljima / zakonskim zastupnicima:

Za izradu materijala defektolozi i nastavnici mogu naći preporuke u Priručniku Univerzalni dizajn za učenje (UDU):

alatiZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja je otvorio novu stranicu sa predlozima i uputstvima za korišćenje alata za izvođenje obrazovnovaspitnog procesa učenjem na daljinu.

Stranicu otvorite ovde.

 

 new microsoft powerpoint presentation 2O tome kako je Dan matematike i Dan broja Pi (π) obeležen u Ivanjici, ali i o tome šta je Brainfinity izazov, pisala nam je prof. Marina Grujičić, pedagoški savetnik u OŠ „Milinko Kušić" u Ivanjici.

Pročitajte više ovde.