latinica | ћирилица

vodičObjavljen je novi priručnik u izdanju Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja: Mentorstvo – Vodič za nastavnike u školama

Prve godine rada u školi za nastavnike pripravnike, kao i za njihove mentore, mogu biti zahtevne i izazovne. Izazovi se ogledaju kako u uklapanju u novu socijalnu sredinu, tako i u adekvatnom odgovaranju na zadatke koje posao nastavnika donosi – rad u nastavi (planiranje, realizacija, praćenje i ocenjivanje), saradnja sa kolegama i roditeljima (rad u timovima; roditeljski sastanci), praćenje i dokumentovanje aktivnosti sopstvenog rada itd.

Teškoće i izazovi se posebno ispoljavaju ako su pripravnici prepušteni sami sebi, a po pravilu im je potrebno mnogo više od prijateljske dobrodošlice – neophodna im je profesionalna podrška, podsticaj i kontinuirana i neposredna pomoć.

new ppt presentationIzveštaj o realizovanoj aktivnosti savetnika - spoljnih saradnika za oblast inkluzivnog obrazovanja: 
„RAD SA DECOM КOJA IMAJU POTEŠКOĆE U SOCIJALNOJ ADAPTACIJI”

Savetnici ‒ spoljnji saradnici za oblast inkluzivnog obrazovanja: Vesna Čeganjac ‒ defektolog ŠOSO „1. novembar” Čačak i Milica Кaranac ‒psiholog u OŠ „Milan Blagojević” Lučani su dana 12. 10. 2022. godine realizovali savetodavno predavanje na temu „Rad sa decom koja imaju poteškoće u socijalnoj adaptaciji.”

mladima od srca t1. Na predlog Školske uprave u Čačku, Regionalni centar za talente Čačak osvojio je Nagradu „Svetislav Milić - mladima od srca" i postao nosilac priznanja Institucija godine, za izuzetne rezultate postignute u mentorskom radu sa nadarenim učenicima i za postignuća učenika izuzetnih sposobnosti na svim nivoima državnog takmičenja i smotre istraživačkih radova talenata iz 11 naučnih disciplina.

 

  • Spisak ovogodišnjih mentora ovog centra pogledajte ovde. 
  • Obrazloženje stručne komisije pročitajte ovde.